Hanazono 100ème édition: résultats du 3ème tour


Tokai Gyosei HS (Osaka 1) 22-7 Nagasaki Hokuyodai HS (Nagasaki)


Kyoto Seisho HS (Kyoto) 28-7 Onomichi HS (Hiroshima)

Higashi Fukuoka HS (Fukuoka 1) 28-26 Iwami Chisuikan HS (Shimane)


Toin Gakuen HS (Kanagawa) 53-3 Sendai Ikuei Gakuen HS (Miyagi)

Osaka Korean HS (Osaka 2) 38-21 Akita Technical HS (Akita)


Nara Gose Industrial HS (Nara) 21-12 Tokai Univ. Sagami HS (Kanto)

Oita Tomei HS (Oita) 17-40 Chubu University Kasugaoka HS (Aichi 1)


Ryutsu Keizai University Kashiwa HS RFC (Chiba) 21-17 Josho Gakuen HS (Osaka 3)

26 vues0 commentaire